LOGO
 
 

בונוס! אנו מציעים ללקוחותינו המפרסמים איתנו בונוסים חינם

דוא"ל (e-mail ) זמני

אנו ניתן למפרסמים באמצעותינו תיבת דואר אלקטרונית זמינה ל"תקופת החשיפה" - עד 7 ימים לאחר הפרסום האחרון. המידע שיגיע לתיבה זו  יועבר לתיבת הדואר הרגילה של הלקוח. בתום "תקופת החשיפה" התיבה תבוטל.

ראה תנאים .

היתרון: הלקוח אינו מפרסם את תיבת הדואר האמיתית ולא נחשף לדואר זבל ולטרדות מיותרות.

 

פרסום באינטרנט

אנו נפרסם באינטרנט הרחבה של הפרסום המודפס.
המפרסם יוכל להוסיף מידע כגון תמונות של דירה למכירה, עדות של לקוחות, תפריט מסעדה, מבצעים וכו'.

ראה תנאים

היתרון: פירסום יעודי חינם באינטרנט ללא צורך בבנית אתר.