LOGO
 
 

__Jerusalem Media היא משרד פרסום מירושלים.

   אנו עוסקים בפרסום במדיה המודפסת ובאינטרנט בישראל ובחו"ל ומלבד המדיה
 
  העברית אנו מתמחים בפרסום במדיה האנגלית והצרפתית.

   תנו לנו לפרסם אתכם ועם ניסיון של מעל 25 שנים בפרסום אנו מבטיחים את
   התמורה המרבית  על כל שקל.

   אנו מציעים גם בונוס ייחודי למפרסמים באמצעותנו.